[1]
R. Majer i J. Rodzik, „Programowanie aktywności fizycznej seniorów w lokalnej polityce społecznej ”, Sport tur., t. 4, nr 3, s. 123-139, wrz. 2021.