[1]
A. Miazek i A. Podleśny, „Metody tworzenia rankingów sportowych na wybranych przykładach”, Sport tur., t. 4, nr 3, s. 75-103, wrz. 2021.