[1]
K. Potrzuski, „Społeczno-polityczne, gospodarcze i wizerunkowe uwarunkowania budowy reprezentacyjnych inwestycji sportowych w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy”, Sport tur., t. 4, nr 2, s. 67–87, cze. 2021.