[1]
Basuki, Nurhasan, i Suroto, „Działania ruchowe i sportowe poprzez gry w celu podnoszenia umiejętności twórczego myślenia i jakości procesu uczenia się dla dzieci w wieku 14–15 lat”, Sport tur., t. 4, nr 1, s. 115-128, mar. 2021.