[1]
W. Pasicznik, „Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących na Ukrainie (wybrane aspekty)”, Sport tur., t. 3, nr 3, s. 57-67, paź. 2020.