Potrzuski, K. (2020) „Niezrealizowane elementy projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek do dziejów uczelni w 90. rocznicę jej powstania”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(1), s. 29-44. doi: 10.16926/sit.2020.03.02.