Porada, Z. i Kałamacka, E. (2020) „Przyczynek barona Pierre’a de Coubertina do organizacji olimpijskich konkursów sztuki”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), s. 11–27. doi: 10.16926/sit.2019.02.31.