Jurgielewicz-Urniaż, M. i Urniaż, A. (2019) „Funkcjonowanie dziewcząt i chłopców chorych na cukrzycę typu 1 na tle rówieśników w środowisku szkolnym”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), s. 157-172. doi: 10.16926/sit.2019.02.29.