Zalech, M. i Jaczynowski, L. (2019) „Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), s. 107-123. doi: 10.16926/sit.2019.02.26.