Jaroszewski, J. i Połaniecka, A. (2019) „Sukcesy sportowe zapaśników z terenu województwa łódzkiego w latach 1945–1990”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), s. 71-93. doi: 10.16926/sit.2019.02.24.