MÍČOVÁ, P. (2019) „Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945–1959)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), s. 59-70. doi: 10.16926/sit.2019.02.23.