Małolepszy, E. (2019) „Wstęp do numeru”, Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), s. 7-8. Dostępne na: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/469 (Udostępniono: 16październik2019).