Jaczynowski, L. (2019) „Nauki o kulturze fizycznej w wymiarze historycznym a nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(2), s. 11-28. doi: 10.16926/sit.2019.02.11.