Jurek, T. (2019) „[rec.] Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński "Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015" Częstochowa 2016, s. 213”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(2), s. 143-146. doi: 10.16926/kf.2016.15.17.