Drozdek-Małolepsza, T. (2019) „«Przegląd Sportowy» jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(2), s. 45-61. doi: 10.16926/kf.2016.15.11.