Staniek, M. i Górna-Łukasik, K. (2019) „Warunki do zajęć ruchowych w śląskich przedszkolach”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(3), s. 51-64. doi: 10.16926/kf.2016.15.21.