Sahaj, T. (2019) “Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324”, Sport and Tourism Central European Journal, 15(4), pp. 197–203. doi: 10.16926/kf.2016.15.41.