c, A. (2019) “[rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Polsce 1918–1945, Poznań 2016, ss. 233”, Sport and Tourism Central European Journal, 16(1), pp. 147–156. doi: 10.16926/kf.2017.16.10.