Kobierecki, M. M. (2019) „Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako aktor dyplomatyczny”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(1), s. 101-114. doi: 10.16926/kf.2017.16.06.