Urban, R. (2019) „[rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016, Konin 2016, ss. 375”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), s. 173-176. doi: 10.16926/kf.2017.16.21.