Urban, R. (2019) “[rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016, Konin 2016, ss. 375”, Sport and Tourism Central European Journal, 16(2), pp. 173–176. doi: 10.16926/kf.2017.16.21.