Petričková, L. i Zusková, K. (2019) „Satysfakcja z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), s. 145–157. doi: 10.16926/kf.2017.16.19.