Rowiecki, M. i Kulmatycki, L. (2019) „Strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo ekstremalne”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), s. 99-111. doi: 10.16926/kf.2017.16.16.