Staroń, R. (2019) „Programy wychowania fizycznego i ich realizacja w państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa w latach 1918–1932”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), s. 27–44. doi: 10.16926/kf.2017.16.13.