Łuczak, M. i Nowak, L. (2019) „Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny historyk kultury fizycznej”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), s. 11–26. doi: 10.16926/kf.2017.16.12.