Górnicka, I. (2019) “[rec.] Ryszard Wryk, ‘Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej’, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2016, ss. 283”, Sport and Tourism Central European Journal, 16(3), pp. 175–178. doi: 10.16926/kf.2017.16.33.