Tatarczuk, J., Asienkiewicz, R., Wandycz, A. i Jerzak, I. (2019) „Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), s. 127–138. doi: 10.16926/kf.2017.16.30.