Tlustý, T. (2019) „Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), s. 29–45. doi: 10.16926/kf.2017.16.24.