Urniaż, J. (2019) „Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), s. 11-28. doi: 10.16926/kf.2017.16.23.