Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M. i Nowak, M. A. (2019) „Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), s. 145–161. doi: 10.16926/kf.2017.16.43.