Porada, Z. (2019) „Polskie artystki w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Literatury 1928–1948”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), s. 27–53. doi: 10.16926/kf.2017.16.36.