Bohdan, T. (2019) “Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa)”, Sport and Tourism Central European Journal, 17(1), pp. 145–148. doi: 10.16926/kf.2018.17.11.