Liannoi, Y., Liannoi, M., Maksymenko, L. i Kopytina, Y. (2019) „Techniki rekreacyjne (element unihokeja) dla dzieci w wieku 5 i 6 lat”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), s. 69-78. doi: 10.16926/kf.2018.17.04.