Kałamacka, E. (2019) “[rec.] Z. Porada, Polscy artyści w olimpijskich konkursach sztuki, Kraków 2017, ss. 280”, Sport and Tourism Central European Journal, 17(2), pp. 169–170. doi: 10.16926/kf.2018.17.21.