Chmiel, A. (2019) “[rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375”, Sport and Tourism Central European Journal, 17(2), pp. 159–167. doi: 10.16926/kf.2018.17.20.