Sygit, K. (2019) „Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), s. 95-105. doi: 10.16926/sit.2018.01.07.