Broďáni, J. i Šiška, Ľuboslav (2019) „Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), s. 81–91. doi: 10.16926/sit.2018.01.06.