Szymanek-Pilarczyk, M. i Szlubowska, M. (2019) „Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), s. 69-80. doi: 10.16926/sit.2018.01.05.