Tomecka, M. (2019) „Wzory kultury fizycznej a wzory społeczne w grupach dyspozycyjnych”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), s. 57-68. doi: 10.16926/sit.2018.01.04.