Cieślik, B. i Ostrowska, B. (2019) „Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), s. 117–125. doi: 10.16926/sit.2018.01.18.