Małolepszy, E. (2019) „Wstęp do numeru”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), s. 7-8. Dostępne na: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/259 (Udostępniono: 7sierpień2020).