Kmiecińska, M. (2019) „Infrastruktura wolnoczasowa, preferencje, możliwości i oczekiwania, dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież ze środowiska małomiasteczkowego”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), s. 125–146. doi: 10.16926/sit.2019.02.08.