Kolář, F. (2019) „Jiří Stanislav Guth-Jarkovský w ruchu olimpijskim okresu międzywojennego”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), s. 35-46. doi: 10.16926/sit.2019.02.02.