Urniaż, J. i Jurgielewicz-Urniaż, M. (2019) „Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej. Rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego na przestrzeni wieków”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), s. 75–92. doi: 10.16926/sit.2019.02.05.