Bobrík, M. (2019) „Wychowanie fizyczne i sport na Słowacji po utworzeniu Czechosłowacji (1918–1924)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), s. 47–63. doi: 10.16926/sit.2019.02.03.