Wójcik, Z. (2023) “[rec.] Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek- -Małolepsza, Zarys dziejów sportu i turystyki w działalności Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe (1946–2021), Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2023, ss. 275”, Sport and Tourism Central European Journal, 6(3), pp. 163–169. doi: 10.16926/sit.2023.03.09.