Włodarczyk, A. (2023) “[rec.] Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Zarys dziejów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Pogoń 1947 Kłomnice (1947– 2021), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, ss. 204”, Sport and Tourism Central European Journal, 6(1), pp. 169–173. doi: 10.16926/sit.2023.01.10.