Obłąkowska, K. A. (2022) „Sektor turystyczny w Polsce w przededniu i obliczu pandemii COVID-19”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(2), s. 117–137. doi: 10.16926/sit.2022.02.07.