Pasicznik, W. i Wilczkowska, A. (2022) „Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego (na podstawie wybranych aspektów z doświadczenia edukacji szkolnej Ukrainy – aspekt pedagogiczny)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(2), s. 65–77. doi: 10.16926/sit.2022.02.04.