Ostrowska-Tryzno, A. . i Pawlikowska-Piechotka, A. (2022) „Turystyka kulturowa, muzea i konsekwencje pandemii COVID-19”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 123–139. doi: 10.16926/sit.2022.01.07.