Bohdan, T. . i Kowalik, K. . (2022) „Krępująca zasada fair play we współczesnym sporcie”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 103–120. doi: 10.16926/sit.2022.01.06.